Posts Tagged 'oppiminen'

Aikuisten (T)ET -jaksot

Puhutaan syrjäytymisestä, luokkaerojen kasvusta ja kaikista muistakin yhteiskuntaa repivistä voimista. Usein jo lyhyt tutustuminen käytännön kautta erilaisuuteen auttaa ymmärtämään erilaista ja sitä kautta lisäämään arvostusta. Kansalaisvelvollisuuksiin tulisi lisätä säännöllisin väliajoin toistuvat (Toisen) Elämään Tutustumis -jaksot, joilla hypättäisi jonkun toisen saappaisin selviytymään.

Olan yli CV

Ansioluettelot ovat typerän itsekeskeisiä. Niissä keskitytään henkilön omiin virallisiin saavutuksiin, vaikka paljon siitä, mikä osaamisessa on olennaista, opitaan oikeasti olan yli. Perinteisen CV:n rinnalle pitäisi kirjoittaa olan yli cv, johon listaisi ne tärkeät asiat, jotka on oppinut toisten touhuissa myötäelämällä ja olan yli kurkkimalla. Tällainen CV kertoisi paljon enemmän kuin tyhjinä kaikuvat lauseet, joiden mukaan henkilö on poikkitieteellisesti asennoitunut ja erinomaisesti verkostoitunut.

Ihmisiä luennoille

Olin yliopiston kurssilla, josta 15 ensimmäistä minuuttia käytettiin nimileikkeihin. Tämän seurauksena kurssin suorittaminen vaikeutui yllättävällä tavalla. Kun tietää olevansa kurssilla ihminen, jolla on nimi, suoritusten laatuun on kiinnitettävä paljon enemmän huomiota, kuin jos olisi vain tuntematon opiskelijanumero.

Nimileikit onnistuvat tietenkin vain pienillä kursseilla. Minkälaisilla keinoilla suurilla massaluennoilla opiskelijoita voitaisiin muuttaa ihmisiksi?

Kesäpäiväleiri

Junnuille järjestetään kaikenlaisia kesäleirejä. Pienimmille junnuille järjestetään päiväleirejä, ettei tarvitse uskaltautua yöksi pois kotoa. Leireillä tutustuu ihmisiin nopeasti, oppii asioita tekemällä, pääsee leikkimään. Joku kaataa mehua laseihin.

Aikuisillekin tekisi hyvää päästä osallisiksi leirielämästä. Tarvitaan kesäpäiväleirejä, että tulee lähdettyä kokeilemaan juttuja, joita muuten ei tekisi. Paha Kollektiivi tarttuu toimeen ja toteuttaa, kesäkuussa. Stay tuned.

Kalevala-opetus

Kertaus on opintojen äiti ja Kalevala-mitta alikäytetty.

Yliopisto-opetukseen saataisiin uutta imua käyttämällä kyseistä runomittaa. Esimerkiksi matemaattisia kaavoja voisi opetella kätevästi runonlaulantaa harrastaen, jotta ne painuisivat mielensyövereihin tehokkaasti.

Mieleni minun kosini, tangentti ajattelevi…


Lisenssi

Creative Commons License