Ulkoistettu parlamentti

Mikään valtio tai poliittinen systeemi ei ole vailla korruptiota, eikä demokratia toimi täydellisesti missään. Kuitenkin on maita, joissa poliittinen rötöstely on erityisen arkipäiväistä ja räikeää. Pohdin mahdollisuutta kyseisenkaltaiselle demokratisoituvalle maalle ulkoistaa esimerkiksi kansanedustajistonsa toiseen maahan, jossa korruptio ei ole niin suuri ongelma (kansainvälisten korruptiomittareiden mukaan, esim. Corruption Perceptions Index).

Kansanedustajapalveluntarjoaja järjestäisi sopivan määrän ehdokkaita (mahdollisimman monipuolinen otos), joista jokainen täyttäisi vaalikonelomakkeen, jossa olisi tarkkaan valitut, puolueettoman osapuolen arvioimat kysymykset. Kansan kielelle käännetyt kysymykset ja vastaukset tuotaisiin julki sellaisinaan, eikä muuta vaalityötä tehtäisi. Näistä ehdokkaista kansalaiset valitsisivat mieleisensä. Vaalikauden pituus määritettäisiin sopimuksella. Edustajat saisivat palkkansa välitysfirmalta, joka puolestaan myisi palvelun kokonaisuudessaan sitä tarvitsevalle valtiolle.

Ehdokkaille järjestettäisiin laaja perehdytys asiakasmaan historiaan ja kulttuuriin, mutta fyysisesti ehdokkaat sijaitsisivat aina eri maassa. Näin järjestäytyneellä rikollisuudella ja muilla poliittisilla pelureilla olisi huonommat mahdollisuudet vaikuttaa uhkailemalla kansanedustajien toimintaan. Kommunikaatio edustajien ja kansalaisten välillä olisi julkista (esim. nettifoorumi) ja rahaliikennettä vahdittaisiin. Istunnot lähetettäisiin suorana valtion TV-kanavan lähetyksenä. Samalla jokaiselle asiakasvaltion kansalaisille pitäisi taata mahdollisuus olla yhteydessä kansanedustajaansa (tähän jopa kannustettaisiin).

Palvelu jatksuisi tarvittavan ajan, sopimuksesta riippuen. Toisaalta myös YK voisi mahdollisesti määrätä kyseisenlaisen järjestelyn, mikäli jokin maa ei vain kertakaikkiaan saa korruption takia hommaansa toimimaan…

0 Responses to “Ulkoistettu parlamentti”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Suosituimmat artikkelit

Lisenssi

Creative Commons License
Advertisements

%d bloggers like this: